Disclaimer

Op de in deze website opgenomen gegevens en informatie rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Quer Administratie & Belastingen. Het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website. Het wijzigen van de verschijningsvorm van deze website is niet toegestaan. Er kan geen enkel recht worden ontleend aan enige gegevens en/of informatie die zijn gepubliceerd op deze website. Wijzigingen en aanvullingen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht.

Voor vragen over deze bepalingen en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website kunt u contact opnemen met info@quer.nl.

Kvk: 53959582 Kamer van Koophandel te Amersfoort